Ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày đăng : 08:17, 13/04/2020

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ảnh minh họa.

Nghị định 41 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Thời gian gia hạn là 5 tháng. Nghị định áp dụng với các đối tượng bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế chịu ảnh hưởng thiệt hại bởi dịch Covid-19, có hiệu lực từ ngày 8/4/2020. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 chậm nhất vào ngày 31/12/2020. Người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

 

TV