Tháng 2/2020: thặng dư thương mại 2,28 tỷ USD

Ngày đăng : 09:23, 16/03/2020

(khoahocdoisong.vn) - Theo cập nhật thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2020, tác động của dịch Covid-19 khiến kim ngạch nhập khẩu thấp hơn khá nhiều so với xuất khẩu.

 

Tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2020 đạt 39,43 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng 1/2020 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 2 đạt 20,85 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu 18,58 tỷ USD khiến Việt Nam thặng dư thương mại hàng hoá 2,28 tỷ USD trong tháng 2/2020. Luỹ kế đến hết tháng 2/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 39 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 26,1 tỷ USD, tăng 5% so với tháng 2/2019.

Vân Tuyết