Loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách áp dụng biện pháp tự vệ cho sản phẩm phôi thép, thép dài

Ngày đăng : 00:00, 25/11/2019

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Công Thương đã có Quyết định số 3463/QĐ-BCT về việc loại Malaysia và Kazakhstan ra khỏi danh sách các nước áp dụng biện pháp tự vệ cho sản phẩm phôi thép và thép dài.

 

Cụ thể, đối với mặt hàng phôi thép loại Malaysia và Kazakhstan khỏi danh sách các nước, vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ. Đối với mặt hàng thép dài sẽ loại Malaysia khỏi danh sách các nước, vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Hồng Nhung