Bắc Ninh lập Hội đồng thẩm định các dự án thành phố thông minh

Ngày đăng : 15:29, 16/10/2019

(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các dự án thành phố thông minh

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng gồm 10 thành viên, do Giám đốc Sở KHĐT làm Chủ tịch, các thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo của các sở ban ngành thuộc tỉnh Băc Ninh. Bên cạnh đó còn 7 thành viên giúp việc cho Hội đồng thẩm định. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ các dự án thành phố thông minh đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, hồ sơ các dự án thành phố thông minh được thông qua ít nhất 2/3 thành viên nhất trí.

 

Ngô Trọng