Sẽ tuyển dụng đặc cách giáo viên có hợp đồng trước ngày 31/5/2015

Ngày đăng : 08:55, 26/09/2019

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Chính trị và Chính phủ đã cho phép tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển đối với những trường hợp ký hợp đồng (HĐLĐ), có đóng bảo hiểm trước ngày 31/12/2015.

Liên quan đến việc gần 3.000 giáo viên hợp đồng của thành phố Hà Nội không ai được xét đặc cách, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ mới đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Duy Thăng cho biết: "Trước tình hình biên chế, ký hợp đồng chuyên môn chưa đúng quy định pháp luật ở các đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả cơ quan hành chính đặc biệt đối với giáo viên, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã báo cáo với Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có văn bản 9028, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo vấn đề này.

Tinh thần chung, những người đang làm HĐLĐ trong các đơn vị sự nghiệp, các trường chưa tư thục tự chủ một phần chi thường xuyên đang làm hợp đồng, đã ký HĐLĐ từ 31/12/2015 trở về trước, có đóng BHXH bắt buộc thì xem xét, giao cho Chủ tịch tỉnh rà soát lại theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về tiêu chuẩn chức danh, định mức biên chế thì xem xét tuyển vào.

Tuyển hình thức đặc cách tức là không qua thi, thông qua Nghị định 29, thông qua theo Nghị định 161".

Cũng liên qua đến vấn đề này, ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ cho biết: "Không riêng gì Hà Nội mà tất cả các địa phương đều phải thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 19 của Trung ương và các quy định pháp luật hiện hành.

Với tinh thần chung là không được sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến liên quan đến biên chế giáo viên, giáo viên hợp đồng và Bộ Chính trị đã có văn bản số 9028 chỉ đạo vấn đề này.

Theo đó, đối với viên chức đã được tuyển dụng, ký hợp đồng trước năm 2015 trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ và còn chỉ tiêu biên chế, Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định hình thức tuyển dụng phù hợp với tình hình địa phương".

Ở Nghị định 29, giáo viên hợp đồng được xét đặc cách vào biên chế, nhưng Nghị định 161 sửa đổi Nghị định 29 quy định không được xét đặc cách. Nghị định 161 căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp.

Vừa qua, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến những trường hợp ký HĐLĐ trong đó có giáo viên thì, Bộ Chính trị có công văn chỉ đạo khắc phục dứt điểm vấn đề này và yêu cầu các địa phương rà soát, cho chủ trương đối với các trường hợp giáo viên hợp đồng theo đúng quy định, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trước ngày 31/12/2015 cho phép thực hiện thí điểm tuyển dụng đặc cách".

 

 

Cát Cát