Nhiều bộ, ngành chưa thực hiện nghiêm quy định về đầu tư công

Ngày đăng : 14:00, 29/05/2019

(khoahocdoisong.vn) - Theo Báo cáo số 3163/BC-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ KH&ĐT, công tác xây dựng kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương chưa sát với khả năng thực hiện, đồng thời chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ KH&ĐT vừa có báo cáo số 3163/BC-BKHĐT về việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5 của Quốc hội khóa XIV. Theo đó, về tình hình giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 cho các bộ, ngành và địa phương với tổng số vốn là 360.117,797 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 331.479,911 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 28.637,886 tỷ đồng. Đến nay, số vốn còn lại chưa giao kế hoạch là 69.182,203 tỷ đồng do các dự án chưa đảm bảo điều kiện giao vốn theo quy định.

Việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 được thực hiện theo đúng các nguyên tắc phân bổ quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc thực hiện phân bổ kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 nguồn NSNN theo các Nghị quyết của Quốc hội, quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ KH&ĐT. Trong phương án phân bổ của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm bố trí vốn để thanh toán tối thiểu 50% tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn NSTW giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thanh toán và thu hồi tối thiểu 30% số vốn ứng trước nguồn NSTW dự kiến thu trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, phương án phân bổ và thực hiện kế hoạch năm 2019 cũng còn một số tồn tại, hạn chế như nhiều bộ, ngành và địa phương không đề xuất phân bổ hết kế hoạch năm 2019 đã được Quốc hội quyết định, chiếm 7,6% tổng số vốn NSTW năm 2019. Ví dụ, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị nộp lại ngân sách trung ương kế hoạch đầu tư năm 2019 để điều chỉnh cho các bộ, ngành và địa phương khác. Điều này cho thấy công tác xây dựng kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương chưa sát với khả năng thực hiện, chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công.

Báo cáo số 3163/BC-BKHĐT cũng cho rằng, cần đổi mới phương thức lập, giao và theo dõi kế hoạch đầu tư công theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước để giúp việc giao kế hoạch được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tiến độ, đồng thời tạo sự công khai, minh bạch của hoạt động đầu tư công.

 

 

Hồng Linh