Doanh nghiệp có thể kiện nếu kết luận kiểm toán sai

Ngày đăng : 14:17, 27/05/2019

(khoahocdoisong.vn) - Dự án sửa đổi Luật Kiểm toán Nhà nước lần này bổ sung quy định các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, thậm chí kiện Kiểm toán Nhà nước nếu kết luận báo cáo kiểm toán sai, xâm hại tới lợi ích của họ.

Họp về dự án sửa đổi luật này, nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ bổ sung quy định này. Một số đại biểu cho rằng, việc bổ sung quyền khiếu nại sẽ bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động kiểm toán.

Nếu quy định "cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại" thì phạm vi rộng, chưa chặt chẽ, nên giới hạn đối tượng được quyền khiếu nại là đơn vị được kiểm toán, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, dự luật cũng cần nêu điều khoản để phù hợp với Luật khiếu nại, tố cáo.

Hồng Linh