5 công ty con của Agribank lỗ đậm

Ngày đăng : 08:00, 23/05/2019

(khoahocdoisong.vn) - Trong báo cáo gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đầu tư hơn 2.390 tỷ đồng vào công ty con, nhưng cổ tức và lợi nhuận được chia chỉ 12 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán Nhà nước, có 5 trong 6 công ty con này lỗ lũy kế, và Agribank phải trích lập dự phòng hơn 30% giá trị đầu tư. Điển hình trong số này là ALC II lỗ đến 12.464 tỷ đồng và đã thực hiện thủ tục phá sản, ALC I lỗ hơn 713 tỷ đồng, Chứng khoán Ngân hàng Nhà nước lỗ gần 470 tỷ đồng... Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, vi phạm quy định về giới hạn góp vốn, hạch toán doanh thu, thu nhập, chi phí chưa phù hợp...

 

Hồng Linh