Từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở là 1.49 triệu đồng/tháng.

Ngày đăng : 08:03, 17/05/2019

(khoahocdoisong.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định cụ thể nguồn tăng lương. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; sử dụng 50% phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Về lý thuyết, tăng lương sẽ đẩy cung tiền trong nền kinh tế, có thể gây áp lực tới lạm phát, tuy nhiên, PGS.TS Phạm Hoàng Anh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học ngân hàng – Học viện Ngân hàng cho rằng ảnh hưởng tới lạm phát là không đáng kể. Đối tượng được tăng lương thuộc biên chế nhà nước chỉ chiếm chưa đến 5% trong tổng số 55 triệu người trong độ tuổi lao động. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, năm 2018 số cán bộ công chức giảm biên chế là 10.139 người.

Dự kiến trong năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp sẽ giảm tiếp  khoảng 44.510 người. Những năm gần đây đều tăng lương nhưng tăng ở mức thấp. Mỗi tháng nếu cán bộ mới làm thì tăng khoảng 100- 300 nghìn đồng. Cán bộ lâu năm hệ số 6,9 thì cũng chỉ tăng khoảng 700 nghìn đồng/tháng. Tác động mạnh nhất đến lạm phát là lương thực thực phẩm, xăng dầu, giao thông, điện, nguyên vật liệu...  Yếu tố lương công chức không ảnh hưởng đến giá thành sản xuất nên ít có khả năng tác động tới lạm phát.

Hồng Linh