Yêu cầu báo cáo tình hình người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Ngày đăng : 07:09, 17/03/2019

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và Việt kiều trước 15/3.

Cụ thể, các nội dung báo cáo phải thể hiện tổng số tổ chức, cá nhân đã mua và sở hữu nhà, địa điểm mua theo 2 giai đoạn: Trước và sau thời điểm Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực. Lý do Bộ Xây dựng yêu cầu các tỉnh, thành phố báo cáo về tình hình người nước ngoài mua nhà là căn cứ theo Nghị định của Chính phủ quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014, trong đó có nội dung quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc theo dõi, quản lý tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Thái Bình