Điểm mới trong phương án giá vé đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Ngày đăng : 14:00, 08/03/2019

(khoahocdoisong.vn) - Điểm mới nhất trong phương án giá vé của tuyến này là áp dụng theo chặng đường (giữa các nhà ga).

Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông dự kiến áp dụng ba loại vé là vé lượt, vé ngày và vé tháng. 

Theo dự kiến, tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông được đưa vào vận hành thương mại trong tháng 4/2019 và hành khách sẽ được miễn phí vé trong 15 ngày đầu vận hành thương mại.

Điểm mới trong phương án giá vé đường sắt Cát Linh-Hà Đông

 

VN