Các nhân tố gây nóng lên toàn cầu

Ngày đăng : 10:34, 16/07/2018

Các nhân tố góp phần làm nóng lên toàn cầu gồm: Đốt nhiên liệu hoá thạch, sử dụng các thiết bị điện: tủ lạnh, điều hoà không khí nóng, lạnh cũng như các hoạt động khác của con người…

Hỏi: Sự nóng lên toàn cầu là điều ai cũng biết. Tuy nhiên tôi muốn biết, nhân tố nào đóng góp và đóng góp bao nhiêu % vào sự nóng lên toàn cầu này?

Nguyễn Thu Hương, Hà Nội

Có rất nhiều nhân tố gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

TS Phạm Đức Thi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam: Trái đất đang nóng lên là điều ai cũng nhìn thấy rõ.

Đốt nhiên liệu hoá thạch, sử dụng các thiết bị điện: tủ lạnh, điều hoà không khí nóng, lạnh cũng như các hoạt động khác của con người là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Cụ thể, các nghiên cứu đã chỉ ra, việc tiêu thụ năng lượng do đốt nhiên liệu hóa thạch trong các ngành sản xuất năng lượng, công nghiệp, giao thông vận  tải, xây dựng… đóng góp khoảng một nửa (46%) vào sự nóng lên toàn cầu.

Ngoài ra, phá rừng nhiệt đới đóng góp khoảng 18%, sản xuất nông nghiệp khoảng 9% các ngành sản xuất hóa chất (CFC, HCFC) khoảng 24%, còn lại (3%) là từ các hoạt động khác.

Thu Hà