Các loại rừng phòng hộ

Ngày đăng : 20:48, 27/10/2017

Căn cứ vào mục đích sử dụng, rừng được phân thành các loại rừng là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Hỏi: Tôi nghe nói chung chung là rừng phòng hộ. Vậy rừng phòng hộ có những loại nào?

Trương Bích Liên (Hải Phòng)

Rừng phòng hộ.

PGS.TS Lưu Đức Hải, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Căn cứ vào mục đích sử dụng, rừng được phân thành các loại rừng là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Rừng phòng hộ được sử dụng để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường… Rừng phòng hộ được phân thành rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, lấn biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái…

H.Dung (ghi)