Làm sao chứng cứ phải rõ ràng, tội phạm phải chịu

Ngày đăng : 06:54, 05/12/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Hiện nay yếu vẫn là khâu điều tra, làm sao chứng cứ phải rõ ràng, tội phạm phải chịu. Nhưng nói như vậy cũng không phải để trì hoãn, kéo dài; không thể để chìm xuồng, cũng không thể để lâu hóa bùn”

“Đây là cuộc đấu tranh rất lâu dài, phải kiên trì, bước đi chắc chắn, làm nhưng phải ổn định, cốt để đánh thức người ta, mở đường cho người ta thay đổi đó mới là thành công. Hiện nay yếu vẫn là khâu điều tra, làm sao chứng cứ phải rõ ràng, tội phạm phải chịu. Nhưng nói như vậy cũng không phải để trì hoãn, kéo dài; không thể để chìm xuồng, cũng không thể để lâu hóa bùn” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. plo.vn ngày 30/11

Tội phạm thì ngày một mạnh lên, tinh vi hơn mà khâu điều tra vẫn yếu thì việc lo lắng “chìm xuồng” là cũng có cơ sở!

“Ví dụ, sau kết luận vụ Yên Bái, ông Phạm Sỹ Quý vẫn là đảng viên, chức vụ chỉ bị hạ một chút, tài sản vẫn còn nguyên vẹn. Liệu trong vụ việc này có “vùng nể, vùng tránh” hay không? Cuộc chiến chống tham nhũng phải làm bền bỉ, không được ngừng nghỉ, nếu không kết quả sẽ ngược lại. Trên nóng nhưng dưới vẫn còn lạnh.” – Cử tri Phan Văn Nhâm (Thụy Khuê, Tây Hồ). plo.vn ngày 30/11

Hy vọng, ông Quý không phải là điển hình của việc thất bại trong phòng chống tham nhũng!

Nguyên Thủy