• phục vụ công nhân

TPHCM triển khai xây dựng nhà ở xã hội phục vụ công nhân
Chuyên trang Đời sống- Hữu Thông - 09:00 10/10/2021
UBND TPHCM vừa giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND TP trình UBND TP phê duyệt trước ngày 15/10/2021.
--Quảng cáo---