• Phụ nữ tuổi trung niên

Phụ nữ tuổi trung niên làm gì để tránh nguy cơ thất nghiệp?
Hỏi đáp- Nguyễn Việt Linh - 07:59 15/09/2021
Bạn tôi đang tìm việc đơn giản sau 20 năm làm cho một tập đoàn lớn. Điều này như một sự thỏa hiệp, cố gắng "bán tống, bán tháo" bản thân. Đó không phải là những gì cần làm với một phụ nữ trung niên.
--Quảng cáo---