Phụ huynh TP.HCM vây trường trong đêm vì suất ăn của trẻ

21h ngày 2/11, khoảng 30 phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9) tập trung ở cổng trường, yêu cầu được vào trong để giám sát hoạt động bên trong bếp ăn.

<div> <p>Chia sẻ với<em> Zing </em>v&agrave;o đ&ecirc;m 2/11, anh H. cho biết v&agrave;o l&uacute;c 21h nhiều phụ huynh sống gần trường Tiểu học Trần Thị Bưởi nh&igrave;n thấy đ&egrave;n ph&ograve;ng hiệu trưởng, bếp ăn v&agrave; căn tin vẫn s&aacute;ng, một nh&oacute;m người ở trường, trong đ&oacute; c&oacute; hiệu trưởng. Một l&aacute;t sau, phụ huynh thấy một chiếc xe tải chạy ra khỏi trường.</p> <p>Nghi ngờ c&oacute; điều g&igrave; khuất tất, c&aacute;c phụ huynh đ&atilde; gọi th&ecirc;m nhiều người kh&aacute;c đến cổng trường, y&ecirc;u cầu mở cổng để v&agrave;o gi&aacute;m s&aacute;t hoạt động b&ecirc;n trong.</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy xe tải vận chuyển đồ ra khỏi trường n&ecirc;n chặn lại để kiểm tra nhưng kh&ocirc;ng được. Phụ huynh muốn v&agrave;o trường để chắc chắn những nguy&ecirc;n, vật liệu của bếp ăn, hiện trường vụ việc vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n&quot;, &ocirc;ng Ngọc Duy, Ph&oacute; ban đại diện cha mẹ học sinh của trường n&oacute;i.</p> <p>Nhiều phụ huynh c&oacute; mặt tại trường trong đ&ecirc;m cho biết nhiều khả năng, s&aacute;ng 3/11 sẽ c&oacute; đo&agrave;n kiểm tra của Ban quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm TP.HCM xuống trường kiểm tra bếp ăn.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bua an ban tru truong Tieu hoc Tran Thi Buoi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_truong_tran_thi_buoi.jpg" title="bữa ăn bán trú trường Tiểu học Trần Thị Bưởi ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phụ huynh v&acirc;y cổng trường Trần Thị Bưởi trong đ&ecirc;m 2/11. Ảnh: <em>M.N.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nh&oacute;m phụ huynh tập trung ở cổng cho đến gần 0h th&igrave; thấy hiệu trưởng v&agrave; nhiều người kh&aacute;c rời khỏi trường. L&uacute;c n&agrave;y phụ huynh mới giải t&aacute;n. Lực lượng c&ocirc;ng an địa phương đ&atilde; c&oacute; mặt để giữ trật tự.</p> <p>&quot;Trường l&agrave;m g&igrave; đến gần 0h đ&ecirc;m vẫn s&aacute;ng đ&egrave;n khu nh&agrave; bếp, căn tin? Trong khi c&oacute; th&ocirc;ng tin, ng&agrave;y mai đo&agrave;n kiểm tra của th&agrave;nh phố xuống&quot;, chị H., phụ huynh của trường c&oacute; mặt tại cổng trường trong đ&ecirc;m đặt nghi vấn.</p> <p>Trong s&aacute;ng 2/11, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Trần Thị Bưởi tập trung ở trường (quận 9, TP.HCM) để phản đối chất lượng bữa ăn b&aacute;n tr&uacute;.</p> <p>Phụ huynh cho biết mỗi ng&agrave;y, trẻ được ăn bữa trưa v&agrave; xế tại trường với gi&aacute; 30.000 đồng. Ngo&agrave;i ra, cha mẹ học sinh c&ograve;n đ&oacute;ng ph&iacute; b&aacute;n tr&uacute;, vệ sinh b&aacute;n tr&uacute;. Họ ngỡ ng&agrave;ng khi thấy h&igrave;nh ảnh bữa trưa của trẻ chỉ c&oacute; v&agrave;i miếng trứng chi&ecirc;n, canh rau v&agrave; chuối tr&aacute;ng miệng.</p> <p>Trong s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, phụ huynh c&ograve;n ph&aacute;t hiện c&agrave; rốt bị thối, dập, rau bị &uacute;a được cung cấp cho bếp ăn của trường. Trong khi kết luận kiểm tra của Ban quản l&yacute; An to&agrave;n thực phẩm TP.HCM tại trường lại ghi r&otilde; khẩu phần ăn của học sinh được thực hiện đ&uacute;ng, thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a cung cấp cho bếp ăn c&oacute; h&oacute;a đơn, chứng từ ph&ugrave; hợp.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top