Phụ huynh tát nữ hiệu trưởng có ý định xin lỗi công khai

Sau khi làm việc với công an, phụ huynh Thy thừa nhận hành vi sai trái và có ý xin lỗi bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trung tâm Mun Art.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Chiều 23/12, đại t&aacute; Trần Phước Hương,&nbsp;Trưởng C&ocirc;ng an quận Hải Ch&acirc;u (Đ&agrave; Nẵng)&nbsp;cho biết trong tuần n&agrave;y đơn vị sẽ sắp xếp&nbsp;để b&agrave;&nbsp;<span>Nguyễn Thị Trường Thy (phụ huynh học sinh T.) xin lỗi c&ocirc;ng khai đối với&nbsp;Hiệu trưởng Trung t&acirc;m Mun Art -&nbsp;</span><span>Nguyễn Thị Thanh Hằng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;">Tuần trước, c&ocirc;ng an mời 2 người l&ecirc;n l&agrave;m việc v&agrave; nữ phụ huynh đ&atilde; thừa nhận t&aacute;t v&agrave;o mặt b&agrave; Hằng tại một cuộc họp diễn ra ng&agrave;y 12/12. B&agrave; Thy c&oacute; &yacute; xin lỗi c&ocirc;ng khai đối với nữ hiệu trưởng.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến vụ việc, nữ hiệu trưởng cho biết mới nhận được th&ocirc;ng tin từ c&ocirc;ng an l&agrave; b&agrave; Thy&nbsp;đ&atilde; nhận sai v&agrave; c&oacute; &yacute; xin lỗi. &quot;Việc n&agrave;y t&ocirc;i chưa quyết định. B&agrave; Thy chửi bới, t&aacute;t v&agrave;o mặt t&ocirc;i giữa một cuộc họp th&igrave; kh&ocirc;ng chỉ xin lỗi l&agrave; xong&quot;, b&agrave; Hằng n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Phu huynh tat nu hieu truong co y dinh xin loi cong khai hinh anh 1 a_nguyen.gif" src="https://khds.1cdn.vn/2019/12/03/a_nguyen.gif" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption" style="text-align: justify;">B&agrave; Thy t&aacute;t v&agrave;o mặt nữ hiệu trưởng.&nbsp;<em>Ảnh cắt từ clip.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo lời nữ hiệu trưởng, b&agrave; sẽ chờ đến khi nhận được thư&nbsp;xin lỗi xem phụ huynh Thy c&oacute; th&agrave;nh khẩn hay kh&ocirc;ng. &quot;Nếu phụ huynh vẫn giữ th&aacute;i độ dọa nạt th&igrave; t&ocirc;i sẽ&nbsp;b&agrave;n với người th&acirc;n, y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng an xử l&yacute; nghi&ecirc;m vụ việc&quot;, nữ hiệu trưởng khẳng định.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 11/11, Trung t&acirc;m Mun Art (cơ sở dạy c&aacute;c m&ocirc;n nghệ thuật ngoại kh&oacute;a)&nbsp;tổ chức diễn văn nghệ cuối kh&oacute;a nhưng sau đ&oacute; ho&atilde;n lại đến ng&agrave;y 18/11. Chiều 18/11, b&agrave; Thy chở con&nbsp;đến trung t&acirc;m, khi ch&aacute;u đ&atilde; v&agrave;o ph&ograve;ng gi&aacute;o vụ chơi c&ugrave;ng c&aacute;c bạn th&igrave; b&agrave; mới ra về.</p> <p style="text-align: justify;">H&ocirc;m sau, b&agrave; Thy xem lại camera của trung t&acirc;m th&igrave; kh&ocirc;ng thấy ch&aacute;u T. tr&ecirc;n s&acirc;n khấu diễn văn nghệ n&ecirc;n bức x&uacute;c cho rằng c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến con m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 12/12, Trung t&acirc;m Mun Art tổ chức một cuộc họp với phụ huynh để giải quyết bức x&uacute;c v&agrave; giải th&iacute;ch về sự việc tr&ecirc;n. Tại buổi l&agrave;m việc, c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n đều khẳng định c&oacute; gọi ch&aacute;u T. v&agrave;o lớp nhưng do nh&uacute;t nh&aacute;t n&ecirc;n học sinh n&agrave;y kh&ocirc;ng v&agrave;o, chơi một m&igrave;nh ngo&agrave;i s&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chấp nhận lời giải th&iacute;ch tr&ecirc;n, b&agrave; Thy đứng dậy chửi bới v&agrave;&nbsp;t&aacute;t&nbsp;v&agrave;o mặt nữ hiệu trưởng.</p> </div> <p style="text-align: justify;"><a href="https://news.zing.vn/phu-huynh-tat-nu-hieu-truong-co-y-dinh-xin-loi-cong-khai-post1028503.html">Theo news.zing.vn</a></p>

Theo Đời sống
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản trái luật số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Thắng cho rằng chỉ là “lỗi chính tả”. Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc Oai lại đùn đẩy, né tránh báo chí.
back to top