• phóng

Thiếu tướng Lê Văn Cương: Muốn phòng chống tham nhũng, phải kiểm soát quyền lực
Phản biện- Phúc Sơn (thực hiện) - 14:10 27/01/2022
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với phòng, chống tham nhũng phải có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược – Bộ Công an đã chia sẻ những vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
--Quảng cáo---