• pho diem

Điểm chuẩn đại học tăng: Có ngành 30/30 điểm
Giáo dục- Nghiêm Huê - 06:22 16/09/2021
Điểm chuẩn năm nay của các trường đại học đều tăng do phổ điểm tăng;với một số ngành, điểm chuẩn xấp xỉ hoặc ở mức tuyệt đối.
--Quảng cáo---