--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Đà Nẵng

BẢO ANH - 15:51 01/01/2020

(khoahocdoisong.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa.

Theo đó, phạm vi quy hoạch gồm phần diện tích tự nhiên là 1.284,88km2 hiện nay của Đà Nẵng. Trong đó, các quận nội thành chiếm diện tích 246,71km2, các huyện ngoại thành chiếm diện tích 1.038,17km2 (trong đó huyện Hoàng Sa có diện tích 305km2).

Bên cạnh đó, quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thành phố với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sự kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, tính kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đảm bảo phát huy được vai trò, vị thế và tiềm năng của TP Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế hàng đầu quốc gia và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nội dung quy hoạch cần phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thành phố; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển thành phố; phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn; lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội;...

Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, bảo đảm các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Mục tiêu lập quy hoạch là công cụ để chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn thành phố. Là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 5 năm và hằng năm trên địa bàn TP Đà Nẵng đảm bảo tính khách quan, khoa học. Là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người dân đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của TP Đà Nẵng.  Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển…


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Pháp thu hồi các sản phẩm của Acecook Việt Nam vì liên quan chất cấm
Đời sống- Phúc Sơn - 18:10 07/12/2021
Một số lô sản phẩm của Acecook Việt Nam gồm mỳ tôm Hảo Hảo, hủ tiếu và phở ăn liền Ricey, mỳ Đệ Nhất và mỳ lẩu Thái được thông báo thu hồi ở Pháp vì liên quan chất cấm.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---