• phe chuan

23 nhân sự được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu, phê chuẩn là ai?
Thời sự- Phương Thảo - 06:08 20/07/2021
Sáng 20/7, Quốc hội khai mạc kỳ họp đầu tiên của khóa XV. Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo nhà nước, trong đó có 27 vị trí đã được kiện toàn sớm, 23 nhân sự hoàn thiện kỳ này…
--Quảng cáo---