• phát triển kinh tế xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn: 75 năm một chặng đường
Đời sống- P.V - 08:00 16/12/2020
(khoahocdoisong.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, từ nhiều năm qua luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Sở được giao.
--Quảng cáo---