• phan ung nhe

TPHCM ghi nhận 51 trẻ phản ứng nhẹ sau tiêm phòng Covid-19
Khỏe- An Quý - 17:17 03/11/2021
Sau 6 ngày TPHCM triển khai tiêm văcxin phòng Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi, 531.998 trẻ đã được tiêm. Bao gồm 212.372 trẻ 16-17 tuổi, 319.626 trẻ 12-15 tuổi. Có 51 trường hợp trẻ phản ứng nhẹ sau tiêm.
--Quảng cáo---