• phan thiet

Bình Thuận mở thêm 5 mỏ đất phục vụ thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Bất động sản - Hồng Nhung - 11:15 23/04/2022
Tổng số mỏ đất được cấp phép phục vụ dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 11 mỏ, với trữ lượng ước đạt 4,45 triệu m3, tương đương 5,04 triệu m3 đất rời.
--Quảng cáo---