• phân phối thuốc

Vi khuẩn từ tính phân phối thuốc đúng vị trí bị bệnh
Công nghệ- Thái Bằng - 13:46 18/12/2020
(khoahocdoisong.vn) - Những nano/microrobots vận chuyển thuốc thường được lấy mẫu tương tự như vi khuẩn về phương thức chuyển động và kích thước. Nhưng sẽ như thế nào nếu chính vi khuẩn có thể được sử dụng làm chất vận chuyển thuốc siêu nhỏ?
--Quảng cáo---