• phan loai

Video: Hướng dẫn phân loại cấp độ dịch để “thích ứng an toàn”
Sức khỏe mới- Thúy Nga - 16:15 15/10/2021
Bộ Y tế xây dựng video hướng dẫn phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá cấp độ dịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
--Quảng cáo---