Phấn đấu Thủ đô Anh hùng, Hòa bình và Sáng tạo

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (2/1972 - 12/2022), Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa hướng tới một Thủ đô văn minh, anh hùng.
 Phấn đấu Thủ đô Anh hùng, Hòa bình và Sáng tạo ảnh 1

Triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tiếp bước truyền thống

50 năm trước, những ngày này, quân và dân Thủ đô Hà Nội bằng trí tuệ, bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu quả cảm phi thường đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ. 50 năm qua, thành phố Hà Nội đã nỗ lực không ngừng để xây dựng, phát triển mạnh mẽ, xứng danh là Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình.

Phát huy tinh thần và những bài học lịch sử quý giá từ Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng Thủ đô phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ, Thành ủy Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để tạo bước đột phá. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, phát triển đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của người dân. Ngày 16/7/1999, Hà Nội trở thành Thủ đô được UNESCO vinh danh, trao giải thưởng "Thành phố vì hòa bình".

Thủ đô của Hòa bình - Sáng tạo

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, để xứng đáng danh hiệu là thành phố vì hòa bình, trong những năm qua, Hà Nội luôn nỗ lực kiện toàn tổ chức, bộ máy, hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về kinh tế, tính riêng trong giai đoạn 2011-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thủ đô đạt 106% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân 12,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người Hà Nội tăng từ 120,3 triệu đồng/người vào năm 2019 lên 142,3 triệu đồng/người năm 2022.

Về văn hóa, thành phố chú trọng xây dựng người Hà Nội thanh lịch-văn minh là mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong quá trình đổi mới của Thủ đô, trọng tâm là xây dựng con người, đề cao vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Không chỉ tăng cường phát triển kinh tế, Hà Nội mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều bạn bè quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô.

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng bằng những giải pháp quyết liệt, chủ động, Hà Nội đã đạt và vượt tất cả 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022.

 Phấn đấu Thủ đô Anh hùng, Hòa bình và Sáng tạo ảnh 2

Hà Nội đã đạt và vượt tất cả 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022.

Thành phố cũng hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, xây dựng cơ sở định hướng chiến lược, lâu dài cho Thủ đô phát triển như: Báo cáo, đề xuất "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được Bộ Chính trị nhất trí ban hành; tổng kết thực hiện Luật Thủ đô, xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; ban hành nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa; quyết định đầu tư mạnh vào ba lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền...

Năm 2019, Hà Nội vinh dự trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Khơi thông mạch nguồn sáng tạo từ lịch sử nghìn năm, Hà Nội đã nộp hồ sơ ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đặt sáng tạo làm trọng tâm phát triển bền vững, với tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

  Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (tháng 12.1972 - tháng 12.2022), nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa đã được tổ chức:

  Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972” - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại” đã được Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức ngày 9/12/2022.

  Trưng bày triển lãm “Điện Biên Phủ trên không - Bước ngoặt lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ ngày 8/12.

  Trưng bày tài liệu: “Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm - Điện Biên Phủ trên không” từ ngày 5/12.

  Cục Văn hóa cơ sở phát hành 68 tranh cổ động để tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18.12.1972 - 18.12.2022).

  Trưng bày chuyên đề “Khoảng lặng”, thiết thực kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12.1972 - 12.2022); 50 năm trao trả phi công Mỹ bị bắt giam tại các trại giam miền Bắc (1973 - 2023).

Theo Đời sống
back to top