--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Phân bón hỗn hợp NKP hòa tan tăng năng suất cây trồng

L.H (GHI) - 12:20 20/09/2021

Sử dụng phân bón hỗn hợp NKP hòa tan có làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, sử dụng được qua hệ thống tưới tiết kiệm không?

Hỏi: Phân bón hỗn hợp NKP hòa tan có sử dụng được qua hệ thống tưới tiết kiệm không?

Văn Tùng (Sơn La)

Theo TS Nguyễn Quang Hải, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa: Phân bón hỗn hợp NPK hòa tam tổng hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng từ 50 - 60%, hòa tan hoàn toàn trong nước, không lắng cặn, sử dụng được qua hệ thống tưới nước tiết kiệm. Sử dụng phân NPK hòa tan làm tăng khả năng hấp thu các chất N, P, K trong cây, nhờ đó năng suất giống cây trồng cao hơn so với phân bón NPK không hòa tan và bón qua đất. Sử dụng phân bón hỗn hợp NPK hòa tan qua hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng có thể giảm được lượng phân bón sử dụng, cho năng suất và hiệu quả kinh tế tăng cao hơn so với thực tế sản xuất.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---