Trung Quốc muốn đánh thuế bất động sản, Việt Nam thì sao?
Bất động sản - Trà My - 17:30 27/10/2021
Trung Quốc thông báo thí điểm đánh thuế bất động sản ở một số khu vực.
--Quảng cáo---