• phan bien

Liên hiệp Hội Quảng Ngãi: Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Khoa học- L.H (ghi) - 06:00 24/09/2021
(khoahocdoisong.vn) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định phê duyệt các nhiệm vụ cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.
--Quảng cáo---