• phan anh

Bộ Công an thay đổi đường dây nóng phản ánh tiêu cực, tham nhũng
Bạn đọc- Thúy Hằng - 15:30 15/03/2022
Thay vì dùng số điện thoại đường dây nóng 069.234.2593, Bộ Công an dùng số mới 069.232.6555 để tiếp nhận những phản ánh tiêu cực, tham nhũng.
--Quảng cáo---