--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người dưới 15 tuổi

THỤY BÌNH - 11:59 15/03/2021

(khoahocdoisong.vn) - Nội dung này được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định về lao động chưa thành niên, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2021 tới đây.

Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Thông tư này nêu rõ, người sử dụng lao động khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

Chỉ ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người dưới 15 tuổi.

Theo đó, hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi phải có các nội dung sau đây: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi cư trú; số điện thoại (nếu có); số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của người chưa đủ 15 tuổi; chỗ ở với người chưa đủ 15 tuổi làm việc xa gia đình; việc bảo đảm điều kiện học tập.

Mặt khác, một số điều kiện khác khi sử dụng người lao động dưới 15 tuổi được quy định tại Thông tư này gồm: Thời giờ làm việc của người chưa đủ 15 tuổi không được quá 4 giờ/ngày và 20 giờ/tuần; không được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; nếu vừa làm việc vừa học tập hoặc có nhu cầu học tập thì bố trí thời giờ làm việc phải bảo đảm không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người chưa đủ 15 tuổi. Bên cạnh đó, tuân thủ quy định về khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động…

Ngoài ra, khi tuyển dụng, sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có địa chỉ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định thành lập cơ quan, tổ chức hoặc hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác, trong trường hợp người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú của hộ gia đình, cá nhân, trong trường hợp người sử dụng lao động là hộ gia đình hoặc cá nhân.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---