• Pfizer

Không nóng vội khi tiêm văcxin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi
Khỏe- Thúy Nga - 15:35 14/01/2022
Bộ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết, tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi là vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta không thể nóng vội, mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ.
--Quảng cáo---