• ông Tất thành cang vi phạm gì

Ông Tất Thành Cang bị khai trừ Đảng
Thời sự- Sơn Hà - 20:38 07/04/2021
Ban Bí thư khẳng định vi phạm của ông Tất Thành Cang rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...
--Quảng cáo---