Ông Đinh La Thăng bị phạt 30 năm tù trong 4 vụ án

Cựu chủ tịch PVN Đinh La Thăng phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù, bồi thường dân dự 840 tỷ đồng ở bốn bản án đã tuyên.

<div> <div class="item_slide_show clearfix"> <div class="block_thumb_slide_show"> <div class="block_thumb_picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_dinh-la-thang-pc-jpeg-1615820781.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2021/03/15/Dinh-La-Thang-PC-jpeg-1615820781.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Zah5wovveZ5bC2oy05P9LA 2x" /><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/16/i1-vnexpress-vnecdn-net_dinh-la-thang-pc-jpeg-1615820781.jpg" /></picture></div> </div> </div> <div class="width-detail-photo"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top