Ông Biden thắng cả Wisconsin và Michigan, được 264 phiếu đại cử tri

Ông Joe Biden giành được bang chiến trường quan trọng Wisconsin (10 phiếu) và trên đà thắng cả Michigan (16 phiếu).

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li>&Ocirc;ng Biden đ&atilde; thắng Wisconsin v&agrave; đang tr&ecirc;n đ&agrave; thắng Michigan, với 99% phiếu đ&atilde; kiểm. Đ&acirc;y l&agrave; hai bang phe Cộng h&ograve;a thắng 4 năm trước.</li> <li>&Ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 264 phiếu đại cử tri v&agrave; &ocirc;ng Trump c&oacute; 214 phiếu đại cử tri.</li> <li>Chiến dịch của Tổng thống Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, đ&ograve;i ngưng đếm phiếu.</li> </ul> </div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Xo6RB_hkFpQ/e09fbd039a4d73132a5c/ea85b3dfed9b04c55d8a/720/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604662626~acl=/Xo6RB_hkFpQ/*~hmac=68cb273260c8cabe7c609571c62c5756" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nhom-cu-tri-quan-trong-o-florida-chon-ong-trump-post1149403.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="1dc095ecd0a339fd60b2" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_dkwvmd/2020_11_04/02daily_1_videoSixteenByNine1050.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rvbqz1TI4Cs/912ecfb2e8fc01a258ed/f508af52f11618484107/480/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604662626~acl=/rvbqz1TI4Cs/*~hmac=77bd3ebf1da03a3c232540e107130acf" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/AutfzYmsM5Y/whls/vod/0/__hxXaepEJaP6HgyVXq/1dc095ecd0a339fd60b2.m3u8?authen=exp=1604619426~acl=/AutfzYmsM5Y/*~hmac=7bd7f02c21581df97d4a94884f4a988c" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/rvbqz1TI4Cs/912ecfb2e8fc01a258ed/f508af52f11618484107/480/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604662626~acl=/rvbqz1TI4Cs/*~hmac=77bd3ebf1da03a3c232540e107130acf" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Xo6RB_hkFpQ/e09fbd039a4d73132a5c/ea85b3dfed9b04c55d8a/720/1dc095ecd0a339fd60b2.mp4?authen=exp=1604662626~acl=/Xo6RB_hkFpQ/*~hmac=68cb273260c8cabe7c609571c62c5756" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Nh&oacute;m cử tri quan trọng ở Florida chọn &ocirc;ng Trump</span></strong> &Ocirc;ng Trump thắng ở Florida. Nh&oacute;m cử tri được &ocirc;ng Biden kỳ vọng tại bang n&agrave;y - người gốc Latin - dường như kh&ocirc;ng thể cứu &ocirc;ng, hoặc kh&ocirc;ng cứu &ocirc;ng.</figcaption> </figure> <div class="live" id="livestream-4964"> <ul class="events"> <li class="comment" id="210272"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Quan chức đảng Cộng h&ograve;a bất b&igrave;nh với &ocirc;ng Trump</h3> <p>Nguồn tin CNN tiết lộ một số quan chức đảng Cộng h&ograve;a đang mất ki&ecirc;n nhẫn với c&aacute;ch h&agrave;nh xử của Tổng thống Trump. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đang bị cướp đi chiến thắng bởi gian lận bầu cử, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o.</p> <p>Người n&agrave;y cho rằng &ocirc;ng Trump đang đ&aacute;nh mất sự ủng hộ d&agrave;nh cho đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch của tổng thống khi đơn phương c&aacute;o buộc Pennsylvania c&oacute; gian lận bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210271"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phe &ocirc;ng Trump lao v&agrave;o cuộc chiến tại t&ograve;a để giữ Nh&agrave; Trắng</h3> <p>Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể quyết định kết cục cuộc đua Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 4/11 t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp v&agrave;o Pennsylvania với l&aacute; đơn gửi T&ograve;a &aacute;n Tối cao, y&ecirc;u cầu ph&acirc;n xử về việc liệu c&aacute;c l&aacute; phiếu nhận được trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y sau ng&agrave;y bầu cử c&oacute; được t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>cho hay.</p> <p>Họ cũng th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan v&agrave; Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang n&agrave;y, với l&yacute; do kh&ocirc;ng được tiếp cận v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212910z_2013521820_rc2lwj914jtb_rtrmadp_3_usa_election_pennsylvania.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210270"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump đang tạm dẫn ở Pennsylvania</h3> <p>Với 84% số phiếu đ&atilde; được kiểm tại bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 51,9%, trong khi &ocirc;ng Biden nhận được 46,8%, theo Edison Research.</p> <p>Pennsylvania l&agrave; một trong c&aacute;c bang xanh, th&agrave;nh tr&igrave; l&acirc;u đời của đảng D&acirc;n chủ nhưng đ&atilde; rơi v&agrave;o tay &ocirc;ng Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. &Ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; chiến thắng quan trọng tại c&aacute;c bang xanh truyền&nbsp; thống&nbsp;kh&aacute;c l&agrave; Michigan v&agrave; Wisconsin. Chiến thắng ở Pennsylvania sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng nếu &ocirc;ng gi&agrave;nh được Nevada, nơi c&oacute; 6 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kmd_273.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210269"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>5 bang chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng</h3> <header> <p>Hiện c&ograve;n c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n chờ kết quả kiểm phiếu:&nbsp;</p> </header> <ul> <li>Alaska</li> <li>Georgia</li> <li>North Carolina</li> <li>Nevada</li> <li>Pennsylvania</li> </ul> <p><span>Biden đang dẫn cuộc đua với 264 đại cử tri so với 213 đại cử tri của &ocirc;ng&nbsp;Trump.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td><span><img alt="bau cu tong thong My anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kmd_274.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 3" /> </span></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <ul> </ul> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210268"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p>Người biểu t&igrave;nh mang theo c&aacute;c biểu ngữ &quot;h&atilde;y đếm mọi l&aacute; phiếu&quot; ở Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t215609z_1900169270_rc2jwj9s69ux_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t213637z_581706982_rc2lwj9lpuxk_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t214847z_1562514112_rc2lwj9fv8ks_rtrmadp_3_usa_election_new_york_protest_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210266"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump lại bị Twitter ẩn tweet</h3> <p>Tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng Trump rằng &quot;người ta bịa ra 500.000 phiếu ở Pennsylvania&quot; bị Twitter ẩn đi với nội dung &quot;bị tranh c&atilde;i&quot; v&agrave; c&oacute; thể sai lệch về cuộc bầu cử cũng như c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210261"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN v&agrave; NBC dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ thắng Michigan</h3> <p>Nếu thắng ở Michigan, &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n c&aacute;ch con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi &ocirc;ng cũng&nbsp;đang dẫn trước.</p> <p>99% phiếu đ&atilde; được kiểm. <em>AP </em>vẫn chưa đưa ra dự b&aacute;o người thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210259"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Mọi phiếu bầu phải được đếm&quot;</h3> <p>&Ocirc;ng Biden nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu phải được đếm, sau khi Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố chiến thắng v&agrave; y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; nộp đơn kiện tại Pennsylvania v&agrave; Michigan y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu v&igrave; c&oacute; dấu hiệu bất thường.</p> <p>&Ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, cũng l&agrave; nơi &ocirc;ng nhận đề cử ch&iacute;nh thức từ đảng D&acirc;n chủ hồi th&aacute;ng 8.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210257"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được 270 phiếu&quot;</h3> <p>Cựu ph&oacute; tổng thống đề cao việc &ocirc;ng &quot;lật lại&quot; được Arizona so với Tổng thống Trump, thắng một phiếu tại bang Nebraska (một trong hai bang cho chia phiếu)&nbsp;v&agrave; &quot;cảm thấy tốt l&agrave;nh về Pennsylvania&quot;.</p> <p>&quot;Sau một đ&ecirc;m d&agrave;i phiếu được đếm, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i. &quot;Một điều c&oacute; &yacute; nghĩa với t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i thắng phiếu phổ th&ocirc;ng&quot;.</p> <p><em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News&nbsp;</em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona, trong khi một số b&aacute;o đ&agrave;i kh&aacute;c chưa tuy&ecirc;n bố. Hiện 86% phiếu ở Arizona đ&atilde; được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210256"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden đang ph&aacute;t biểu</h3> <p>&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để tuy&ecirc;n bố chiến thắng, nhưng t&ocirc;i tin rằng khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng&quot;, &ocirc;ng Biden ph&aacute;t biểu, b&agrave;i ph&aacute;t biểu thứ hai của &ocirc;ng sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210254"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan</h3> <p>Theo <em>AP</em>, chiến dịch của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng họ đ&atilde; nộp đơn kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, khởi đầu những tranh chấp của ng&agrave;y bầu cử. Đơn kiện ở cả hai bang đề nghị cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n bầu cử tiếp cận tốt hơn điểm đếm phiếu. Đội ngũ chiến dịch của &ocirc;ng Trump n&oacute;i rằng họ muốn dừng đếm phiếu ở cả hai bang cho đến khi họ c&oacute; &quot;tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&quot; đối với c&aacute;c điểm đếm phiếu.</p> <p>&Ocirc;ng Trump đang bị dẫn với khoảng c&aacute;ch nhỏ ở bang Michigan, dẫn trước xa ở Pennsylvania nhưng đang bị thu hẹp v&igrave; phiếu qua thư được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210248"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona, CNN chưa</h3> <p><em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona (11 phiếu) v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương) d&ugrave; số phiếu đếm được mới hơn 80%. Đ&acirc;y l&agrave; bang đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh về được từ tay &ocirc;ng Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. <em>AP </em>n&oacute;i rằng ph&acirc;n t&iacute;ch về phiếu bầu to&agrave;n bang cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; đủ phiếu để &ocirc;ng Trump san bằng khoảng c&aacute;ch trong số c&aacute;c phiếu chưa đếm. sau 80% phiếu được đếm, &ocirc;ng Biden dẫn trước 5%, với 130.000 phiếu nhiều hơn &ocirc;ng Trump trong số 2,6 triệu phiếu đ&atilde; được đếm. Những phiếu c&ograve;n lại, c&oacute; bao gồm phiếu qua thư ở hạt Maricopa - nơi &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế, th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để &ocirc;ng Trump bắt kịp.</p> <p><em>New York Times</em> v&agrave; <em>CNN </em>chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona. Số phiếu của &ocirc;ng Biden theo cập nhật của hai trang n&agrave;y l&agrave; 237.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210241"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đường đến 270 rộng dần với &ocirc;ng Biden</h3> <p>Với chiến thắng vừa gi&agrave;nh được ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 248 phiếu. Nếu thắng th&ecirc;m ở Nevada v&agrave; Michigan (6 v&agrave; 16 phiếu), &ocirc;ng sẽ gi&agrave;nh được đ&uacute;ng 270 phiếu đại cử tri m&agrave; kh&ocirc;ng cần đợi Pennsylvania, Georgia hay North Carolina.</p> <p>Michigan vẫn đang đếm số phiếu c&ograve;n lại với &ocirc;ng Biden tạm dẫn trước, d&ugrave; chiến dịch của&nbsp;Tổng thống Trump cho biết đ&atilde; nộp đơn kiện y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu ở Michigan.</p> <p>&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước ở&nbsp;Nevada, trong khi &ocirc;ng Trump dẫn ở&nbsp;Pennsylvania, Georgia v&agrave;&nbsp;North Carolina.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2fwj9xccp8_rtrmadp_trx_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 9" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2iwj9sag5e_rtrmadp_trx_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 10" /></td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc27wj98do5i_rtrmadp_trx_usa_election_trump_1_.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 11" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210236"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>AP gọi t&ecirc;n Joe Biden ở Wisconsin</h3> <p>Sau CNN, đến lượt AP ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người thắng ở Wisconsin. Wisconsin l&agrave; một phần trong &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; sụp đổ năm 2016 (c&ugrave;ng Pennsylvania v&agrave; Michigan). 10 phiếu đại cử tri tại Wisconsin sẽ l&agrave; chiến thắng lớn thứ hai&nbsp;đến thời điểm n&agrave;y của &ocirc;ng Biden, sau khi gi&agrave;nh lại 11 phiếu của bang Arizona trong s&aacute;ng 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Trước đ&oacute;, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết đang y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin trong l&uacute;c số phiếu được kiểm đếm cho thấy &ocirc;ng Biden chỉ hơn 20.000 phiếu.</p> <p>&quot;C&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về sự bất thường tại một số bang của Wisconsin, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ nghi&ecirc;m trọng về sự đ&uacute;ng đắn của kết quả&quot;, gi&aacute;m đốc chiến dịch Bill Stepien n&oacute;i trong một th&ocirc;ng c&aacute;o. &quot;Tổng thống sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_blue_wisconsin.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210233"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin</h3> <p>Đ&agrave;i CNN dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin v&agrave; &quot;đ&uacute;t t&uacute;i&quot; 10 phiếu đại cử tri. Đ&acirc;y l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump từng thắng năm 2016, một phần do sự chủ quan qu&aacute; mức của b&agrave; Hillary Clinton. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&ugrave; được mệnh danh l&agrave;&nbsp;bang thuộc &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, tỷ lệ ủng hộ của &ocirc;ng Biden lần n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao với &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210231"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>CNN: Biden sẽ chiến thắng Wisconsin</h3> <p>Biden sẽ chiến thắng bang chiến trường quan trọng Wisconsin, theo dự b&aacute;o của <em>CNN</em>.</p> <p><em>AP </em>chưa đưa ra dự b&aacute;o ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210223"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kết quả kh&oacute; thay đổi d&ugrave; &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>Do sự&nbsp;c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n trong khoảng 1 điểm phần trăm, &ocirc;ng Trump đủ điều kiện để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin. Tuy nhi&ecirc;n, cựu Thống đốc Scott Walker&nbsp;của bang n&agrave;y, một trong những đồng minh của &ocirc;ng Trump, cho rằng việc đếm lại phiếu&nbsp;chưa chắc c&oacute; hiệu quả.</p> <p>Theo &ocirc;ng Walker, y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể được chấp nhận, nhưng điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi kết quả. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do khoảng c&aacute;ch biệt nếu quy th&agrave;nh phiếu bầu sẽ l&agrave; 20,000, một con số rất cao.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210215"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</h3> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định diễn ra ở một số hạt tại Wisconsin. Điều đ&oacute; dấy l&ecirc;n nghi vấn về t&iacute;nh x&aacute;c thực của kết quả&quot;, Bill Stepien, quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o. Người n&agrave;y kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể hơn.</p> <p>&quot;Ng&agrave;i tổng thống đang ho&agrave;n to&agrave;n ở trong ngưỡng đủ để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; ngay lập tức&quot;, vị quản l&yacute; cho biết.</p> <p>Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, với 99% phiếu bầu được kiểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn đầu với tỷ lệ 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Trump được 48,8% tổng số phiếu.</p> <p>V&igrave; khoảng c&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm n&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210212"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch của &ocirc;ng Trump sẽ đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở Wisconsin</h3> <p>Một nguồn tin của <em>Reuters</em> cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin. C&aacute;c thăm d&ograve; cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở nơi n&agrave;y với c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao.</p> <p>Trong diễn biến kh&aacute;c, m<span>ột quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump thừa nhận với <em>CNN </em>rằng&nbsp;họ đang trong &quot;thế kẹt&quot;, v&agrave; con đường chiến thắng cho &ocirc;ng Trump đang hẹp dần.</span></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, người n&agrave;y cho rằng cơ hội thắng vẫn c&ograve;n nếu họ c&oacute; thể gi&agrave;nh được Arizona v&agrave; Nevada.</p> <p>Bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với dự b&aacute;o của c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, khi cho rằng Arizona đ&atilde; gọi t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210210"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Bang Georgia chỉ c&ograve;n 200.000 phiếu chưa đếm</h3> <p>Người đứng đầu Sở Ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho biết cả bang n&agrave;y chỉ c&ograve;n khoảng 200.000 phiếu chưa kiểm. &quot;Tất cả mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được kiểm đếm&quot;, &ocirc;ng Raffensperger n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>Bang Georgia l&agrave; một bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. 94% tổng số phiếu đ&atilde; được kiểm ở đ&acirc;y cho thấy &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden với tỷ lệ 50,4% - 48,3%.</p> <p>C&ocirc;ng chức kiểm phiếu tại một địa điểm ở th&agrave;nh phố Atlanta. Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_georgia1.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 13" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210209"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, c&aacute;ch biệt Trump - Biden chưa tới 1 điểm</h3> <p>Với 95% số phiếu đ&atilde; được kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump với tỷ số v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao: 49,6% v&agrave; 49%.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi3.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 14" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi2.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 15" /></td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi1.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 16" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210205"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Phiếu phổ th&ocirc;ng của &ocirc;ng Biden nhiều nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ</h3> <p><em>Reuters </em>cho biết ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh 69.759.833 phiếu phổ th&ocirc;ng, trở th&agrave;nh người nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong khu&ocirc;n khổ một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về &ocirc;ng Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210204"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Chiến dịch &ocirc;ng Biden tự tin về con đường chiến thắng</h3> <p>Trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, quản l&yacute; tranh cử Jen O&rsquo;Malley Dillon của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;đang tr&ecirc;n đường trở th&agrave;nh tổng thống mới của Mỹ, theo <em>Guardian</em>.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh c&oacute; khả năng chiến thắng v&agrave;o buổi chiều (giờ Mỹ, tức rạng s&aacute;ng 5/11 giờ Việt Nam). Ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&oacute; thể đưa &ocirc;ng vượt tr&ecirc;n 270 phiếu đại cử tri trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, b&agrave; Dillon n&oacute;i.</p> <p>&ldquo;&Ocirc;ng Biden sẽ nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn mọi ứng vi&ecirc;n tổng thống trong lịch sử, v&agrave; ch&uacute;ng ta vẫn đang kiểm phiếu. &Ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave;nh được hơn 50% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng đến thời điểm n&agrave;y&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i với <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210203"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</h3> <p>&quot;Ng&agrave;i ph&oacute; tổng thống dự kiến ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong h&ocirc;m nay&quot;, Jen O&rsquo;Malley Dillon - quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden - n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Biden hiện đang nắm ưu&nbsp;thế, sau khi kết quả kiểm phiếu tại Wisconsin v&agrave; Michigan đảo chiều về ph&iacute;a c&oacute; lợi cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, Michigan v&agrave; cả Nevada, &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri để&nbsp;trở th&agrave;nh tổng thống 46 của nước Mỹ.</p> <p>Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_biden333.png" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 17" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210202"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump thắc mắc bị mất thế dẫn đầu &quot;một c&aacute;ch kỳ lạ&quot;</h3> <p>Tổng thống Trump vừa viết tr&ecirc;n Twitter rằng việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n thế dẫn đầu ở một số bang l&agrave; &ldquo;rất kỳ lạ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tối qua t&ocirc;i đang dẫn tr&ecirc;n ở một số bang quan trọng. Rồi từng bang một, c&aacute;ch biệt của t&ocirc;i biến mất một c&aacute;ch kỳ diệu. Rất kỳ lạ&rdquo;, &ocirc;ng viết.</p> <p>D&ograve;ng tweet n&agrave;y của &ocirc;ng Trump, cũng như d&ograve;ng tweet trước, đ&atilde; bị Twitter ẩn.</p> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố thắng cử, d&ugrave; quy tr&igrave;nh kiểm phiếu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc gieo ho&agrave;i nghi về quy tr&igrave;nh kiểm phiếu của &ocirc;ng Trump đang bị chỉ tr&iacute;ch.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở n&agrave;o cho lập luận đ&oacute;. Mọi phiếu gửi về đều phải được kiểm.&nbsp;Phải để cho quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh&rdquo;, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ ra bất đồng khi trả lời <em>ABC News</em>.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; (những ph&aacute;t biểu) nực cười. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i vậy&rdquo;, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN</em>.</p> <p>Việc mất nhiều thời gian để kiểm phiếu, thậm ch&iacute; nhiều ng&agrave;y, l&agrave; điều đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ trước. Quy định ở nhiều bang kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p kiểm trước phiếu gửi qua bưu điện.</p> <p>Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh Twitter của &ocirc;ng Trump.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_trumptwitter.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 18" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210201"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nevada bỗng th&agrave;nh nơi c&oacute; thể định đoạt cuộc bầu cử</h3> <p>So với c&aacute;c bang chiến trường như Florida, Ohio hay Pennsylvania th&igrave; Nevada &iacute;t được ch&uacute; &yacute; hơn do c&oacute; số phiếu đại cử tri thấp (6 phiếu).</p> <p>Kết quả kiểm phiếu được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 4/11 chứng kiến sự vươn l&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại Wisconsin v&agrave; Michigan, trong khi Tổng thống Trump vẫn duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n tại Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p>Nếu lợi thế hiện tại được duy tr&igrave; tại Michigan (16 phiếu đại cử tri) v&agrave; Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 264 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Nevada, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ sẽ gi&agrave;nh đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước&nbsp;Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210200"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Cố vấn cao cấp của &ocirc;ng Biden: &quot;Hồi kết đang nghi&ecirc;ng về ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;</h3> <p>Trả lời <em>CNN</em>, một cố vấn của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.</p> <p>&Ocirc;ng Biden được cho l&agrave; lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang&nbsp;Michigan, v&agrave;&nbsp;tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang theo d&otilde;i kỹ hạt Fulton ở bang Georgia.</p> <p>Hạt Fulton l&agrave; nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&oacute;&nbsp;80% phiếu đ&atilde; được kiểm. C&aacute;c th&agrave;nh phố l&agrave; nơi c&oacute; thể mang lại th&ecirc;m nhiều phiếu bầu cho&nbsp;&ocirc;ng Biden.</p> <p>Ph&iacute;a &ocirc;ng Biden tự tin c&oacute; thể chiến thắng trong ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210199"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden c&oacute; lợi thế ở những nơi c&ograve;n kiểm phiếu</h3> <p>C&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại vẫn đang kiểm phiếu. Số phiếu c&ograve;n lại nghi&ecirc;ng về ai l&agrave; yếu tố quyết định.</p> <p>Ở hai bang quan trọng Georgia v&agrave; Michigan, c&aacute;c địa hạt chưa kiểm xong phiếu l&agrave; nơi c&oacute; những th&agrave;nh phố lớn, như vậy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiếm th&ecirc;m phiếu.</p> <p>Ở bang Georgia, 8% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng vẫn chờ được kiểm. Phần lớn lượng phiếu&nbsp;chưa đếm chủ yếu ở hạt Fulton (nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta) v&agrave; hạt DeKalb.</p> <p>Phiếu gửi qua đường bưu điện ở hai hạt tr&ecirc;n sẽ&nbsp;tiếp tục được kiểm từ 8h30&nbsp;ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương).</p> <p>Ở bang Michigan, lượng phiếu c&ograve;n lại nằm ở hạt Wayne, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Detroit. Do vậy, &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kỳ vọng gi&agrave;nh được th&ecirc;m sự ủng hộ.</p> <p>Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_biden11.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 19" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210198"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden chỉ hơn &ocirc;ng Trump 0,2 điểm ở Michigan đến thời điểm hiện tại</h3> <p>Ảnh: <em>Twitter/AP</em>.</p> <img alt="bau cu tong thong My anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_z2161131529372_1958898a6c957e981802074b476eed62.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 20" /></div> </div> </li> <li class="comment" id="210196"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của &ocirc;ng Biden lạc quan về kết quả bầu cử</h3> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), một nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n&nbsp;Joe Biden n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng&nbsp;phe D&acirc;n chủ tự tin v&agrave;o cơ hội chiến thắng, dựa tr&ecirc;n kết quả đ&atilde; đạt được.&nbsp;</p> <p>&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o những phiếu bầu qua bưu điện, vốn&nbsp;mất nhiều thời gian kiểm đếm nhất&quot;, nguồn tin từ chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết. Người n&agrave;y tỏ ra lạc quan khi cho rằng ứng vi&ecirc;n Biden sẽ chiến thắng khi tất cả phiếu bầu đ&atilde; được kiểm.</p> <p>Một nguồn tin kh&aacute;c cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden lu&ocirc;n dự đo&aacute;n cuộc đua sẽ rất gay cấn. Theo một d&ograve;ng tweet từ v&agrave;i tuần trước của Jen O&rsquo;Malley Dillon,&nbsp;quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden,&nbsp;cuộc bầu cử sẽ c&oacute;&nbsp;kết quả s&aacute;t n&uacute;t ở nhiều khu vực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210195"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>94% phiếu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n</h3> <p>Theo đ&agrave;i <em>NPR</em>, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) l&ecirc;n 94%, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn đầu với tỷ lệ&nbsp;rất s&aacute;t n&uacute;t: &ocirc;ng Biden dẫn 49,3% - 49,1%.Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c đ&ecirc;m bầu cử 3/11, &ocirc;ng Trump l&agrave; người dẫn tr&ecirc;n ở bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210187"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tỷ lệ phiếu bầu chưa kiểm ở 4 bang chiến trường chỉ c&ograve;n khoảng 10%</h3> <p>Hiện 4 bang c&oacute; số phiếu chưa kiểm dưới 10%&nbsp;gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina v&agrave; Michigan. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay.&nbsp;<em>Fox News</em> v&agrave; <em>Guardian </em>đều cho biết hơn 90% phiếu ở Michigan đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p>Tổng thống Trump đang dẫn trước với khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n ở Georgia v&agrave; North Carolina. Ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang vượt l&ecirc;n với 13.057 phiếu, nhưng số phiếu chưa kiểm đếm l&ecirc;n tới 540.000.</p> <p>Ở Wisconsin, ứng vi&ecirc;n Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 20.748 phiếu, trong khi 173.000 phiếu vẫn đang chờ kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210186"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong gần 90% phiếu ở Michigan, &ocirc;ng Trump dẫn trước</h3> <p>Với hơn 86% phiếu bầu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang được dự b&aacute;o dẫn trước với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,9%.</p> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử ở th&agrave;nh phố Detroit, Michigan, đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_michigan_1.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 21" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210182"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>D&ugrave; k&eacute;m 700.000 phiếu ở Pennsylvania, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể &ldquo;lội ngược d&ograve;ng&rdquo;</h3> <p>&Ocirc;ng Trump đang dẫn &ocirc;ng Biden gần 700.000 phiếu tại bang Pennsylvania t&iacute;nh đến 17h chiều 4/11 (giờ H&agrave; Nội). Tuy nhi&ecirc;n, bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 1,4 triệu phiếu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <p>Do vậy, cơ hội vượt l&ecirc;n của &ocirc;ng Biden phụ thuộc việc &ocirc;ng c&oacute; thắng &aacute;p đảo trong số 1,4 triệu phiếu đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ Nate Cohn của <em>New York Times</em>, tỷ lệ phiếu bưu điện ủng hộ &ocirc;ng Biden l&agrave; 78%. Tỷ lệ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những khảo s&aacute;t trước bầu cử v&agrave; c&aacute;c khảo s&aacute;t về đơn đăng k&yacute; nhận phiếu, đều cho thấy &ocirc;ng Biden chiếm &aacute;p đảo phiếu qua bưu điện.</p> <p>Nếu 1,4 triệu phiếu c&ograve;n lại vẫn c&oacute; tỷ lệ như tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden sẽ hơn &ocirc;ng Trump khoảng&nbsp;800.000 phiếu trong nh&oacute;m phiếu gửi qua bưu điện. Con số n&agrave;y&nbsp;đủ để vượt qua c&aacute;ch biệt 700.000 hiện tại. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo điều n&agrave;y.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump kh&oacute; gia tăng c&aacute;ch biệt th&ecirc;m v&igrave; c&aacute;c khu vực đem lại lợi thế cho &ocirc;ng gần như đ&atilde; kiểm phiếu hết. Hầu hết phiếu c&ograve;n lại l&agrave; ở Philadelphia v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210180"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Kiểm xong 97% phiếu ở Wisconsin</h3> <p>Theo cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Biden c&oacute; triển vọng thắng ở bang Wisconsin với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,5%. Tổng thống Trump dự kiến được 48,8% tổng số phiếu, theo dự b&aacute;o của <em>New York Times</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210173"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Biden b&aacute;m s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Michigan</h3> <p>Theo <em>Guardian</em>,&nbsp;khoảng 539.000 phiếu ở Michigan&nbsp;chưa kiểm xong. Trong khi đ&oacute;, tỷ lệ&nbsp;phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden đang tăng nhanh sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu bầu qua bưu điện. Đến hiện tại, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với &ocirc;ng Trump l&agrave; 12.526 phiếu.</p> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Michigan cho biết h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu đang được kiểm đếm tại c&aacute;c hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n, bao gồm th&agrave;nh phố Detroit,&nbsp;Grand Rapids, Flint, Warren v&agrave;&nbsp;Sterling Heights.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210171"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở Wisconsin l&ecirc;n hơn 20.000 phiếu</h3> <p>C&aacute;ch biệt của Biden đ&atilde; nới rộng so với trước, theo cập nhật về số phiếu tr&ecirc;n <em>New York Times, </em>t&iacute;nh đến 19h30 (giờ H&agrave; Nội). &Ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; vượt l&ecirc;n v&agrave; gia tăng khoảng c&aacute;ch với đối thủ Donald Trump&nbsp;sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu&nbsp;qua bưu điện từ c&aacute;c th&agrave;nh phố Milwaukee v&agrave; Green Bay.</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Craig Gilbert, phụ tr&aacute;ch Washington cho tờ b&aacute;o địa phương <em>Milwaukee Journal Sentinel, </em>cho biết kết quả phiếu qua thư ở Green Bay gi&uacute;p &ocirc;ng Biden nới rộng khoảng c&aacute;ch. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ dự kiến c&oacute; th&ecirc;m lợi thế nếu số phiếu qua bưu điện ở th&agrave;nh phố Kenosha được kiểm xong.</p> <table class="picture screenshot nocaption"> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_capture_craig.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 22" /></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210168"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>ĐS Nguyễn Quốc Cường: Phiếu chưa kiểm tại 3 bang &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; thể tạo bất ngờ</h3> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường, nguy&ecirc;n thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản, n&oacute;i với<em>&nbsp;Zing</em> về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ&nbsp;năm nay&nbsp;rất gay gắt v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n định so với dự đo&aacute;n từ trước.</p> <p>&quot;Tuy nhi&ecirc;n đến nay, vẫn chưa c&oacute; bất ngờ n&agrave;o đ&aacute;ng kể, trừ chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona. C&aacute;c bang xanh vẫn bầu cho đảng D&acirc;n chủ, c&aacute;c bang đỏ vẫn bầu cho đảng Cộng h&ograve;a&quot;, đại sứ Cường n&oacute;i.</p> <p>Theo quan s&aacute;t của vị đại sứ, cuộc đua giờ đ&acirc;y được quyết định ở những bang chiến trường c&ograve;n lại, đặc biệt l&agrave; ba bang hay gọi l&agrave; &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ, bao gồm Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p>Số phiếu chưa được kiểm ở ba bang n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra bất ngờ. Hiện tại, với số phiếu đ&atilde; được kiểm, lợi thế hầu như nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump, nhưng đại sứ Cường n&oacute;i&nbsp;&quot;như vậy&nbsp;cũng chưa thể n&oacute;i trước được điều g&igrave;&quot;.</p> <p>Theo vị đại sứ, đảng D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm từ thất bại năm 2016. &quot;Trong chiến dịch năm nay, nhất l&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Biden cũng như cựu tổng thống Obama đ&atilde; vận động rất mạnh mẽ ở c&aacute;c bang n&agrave;y. &Ocirc;ng Obama đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c cử tri D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng chủ quan để mất c&aacute;c bang n&agrave;y một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210165"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Tạm dừng kiểm phiếu ở Nevada</h3> <p>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada cho biết c&ocirc;ng việc kiểm phiếu sẽ được tiếp tục trong s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ). C&aacute;c kết quả kiểm phiếu tiếp theo sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 5/11.Tại Nevada, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 8.000 phiếu phổ th&ocirc;ng. Khoảng 500.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Nevada, theo <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210163"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&Ocirc;ng Trump &lsquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n&rsquo; khi tuy&ecirc;n bố thắng cử</h3> <p>Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ &yacute; bất đồng với việc &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố đắc cử d&ugrave; chưa kiểm phiếu xong. &Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đang &ldquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để n&oacute;i như vậy ngay trong đ&ecirc;m bầu cử&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i với <em>ABC News</em>. &ldquo;Tất cả phiếu được gửi về phải được kiểm&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i phiếu ở Pennsylvania phải tiếp tục được kiểm trong nhiều ng&agrave;y tới.</p> <p>&ldquo;Anh phải để quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh, trước khi đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; hợp lệ hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i nghĩ với việc tuy&ecirc;n bố đắc cử trước khi kiểm xong phiếu, th&igrave; nếu c&oacute; vấn đề g&igrave; sau n&agrave;y, khi &ocirc;ng n&ecirc;u vấn đề đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p>&Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; &quot;một quyết định chiến lược tồi tệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;một quyết định ch&iacute;nh trị tồi tệ&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; thể đến từ một người ở chức vị của &ocirc;ng ấy&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210160"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Đ&atilde; kiểm xong gần 90% phiếu ở Wisconsin</h3> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="bau cu tong thong My anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wisconsin_kiem_phieu.jpg" title="bầu cử tổng thống Mỹ ảnh 23" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử th&agrave;nh phố Milwaukee kiểm phiếu của những cử tri vắng mặt. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Với 89% số phiếu được kiểm, &ocirc;ng Trump đang gi&agrave;nh được 49% phiếu bầu v&agrave; &ocirc;ng Biden được&nbsp;49,3% số&nbsp;phiếu, theo c&ocirc;ng ty thăm d&ograve; Edison Research.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210159"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>&quot;Ẩn số&quot; phiếu bầu qua thư</h3> <p>Cử tri của &ocirc;ng Biden c&oacute; tỷ lệ bầu qua thư lớn hơn hẳn &ocirc;ng Trump, v&agrave; họ cũng sống chủ yếu ở c&aacute;c th&agrave;nh phố. V&igrave; vậy, trong bang n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh phố đang được ch&uacute; &yacute;. Một th&agrave;nh phố kh&aacute;c của bang, Green Bay, đang chậm kiểm phiếu v&igrave; m&aacute;y kiểm phiếu hết mực in, v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m mực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210158"> <div class="event"> <div class="event-content"> <h3>Wisconsin sẽ l&agrave; &quot;m&oacute;n qu&agrave; lớn&quot; với Biden</h3> <p>Mọi ch&uacute; &yacute; vẫn đang hướng về c&aacute;c bang thuộc Bức tường Xanh vẫn đang chậm kiểm phiếu gửi qua thư, nhất l&agrave; Wisconsin, bang m&agrave; &ocirc;ng Biden vừa vượt l&ecirc;n dẫn rất s&iacute;t sao.</p> <p><em>New York Times</em>&nbsp;cho biết &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n dẫn sau khi th&agrave;nh phố Milwaukee b&aacute;o về 169.000 phiếu gửi qua thư, phiếu sớm ở đ&acirc;y.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top