• Omicron

Cảnh báo mới về các biến thể Omicron ảnh hưởng phổi
Khỏe- Khánh Thủy - 07:30 10/05/2022
Trung tâm Y học Genomics (CMG) của Bệnh viện Ramathibodi (Thái Lan) cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của 3 biến thể dòng phụ của Omicron với nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn và ảnh hưởng đến phổi.
--Quảng cáo---