• o to

Trong tương lai, ô tô sẽ chạy bằng năng lượng từ vi khuẩn E.coli?
Khoa học- Hằng Đỗ - 15:33 26/11/2021
Trong một nghiên cứu mới, vi khuẩn E. coli được biến đổi gene ăn glucose, sau đó giúp biến nó thành olefin (một loại hydrocacbon, phân tử tạo nên xăng).
--Quảng cáo---