• o to dien

Bộ GTVT ủng hộ đề xuất ưu đãi thuế, phí cho ô tô điện
Xe hay- Lam Anh - 10:09 13/06/2021
Để ưu đãi xe ô tô điện thì cần sửa luật Thuế TTĐB và quy định về lệ phí trước bạ, là các quy định thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ.
--Quảng cáo---