• nước uống và thuốc

Tuân thủ chỉ định để tránh tương tác thuốc
Khỏe- DSCKI Nguyễn Trọng Dự - 11:30 15/09/2021
Tương tác thuốc (TTT) là hiện tượng thay đổi tác dụng dược lý hoặc độc tính của một thuốc khi được sử dụng đồng thời với thuốc khác hoặc dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc có thể là với một tác nhân hóa học khác. TTT được xem như là một nguyên nhân kéo dài thời gian nằm viện, tăng chi phí điều trị và gây nguy hiểm cho người bệnh.
--Quảng cáo---