Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt

Hiện còn 17 ngôi nhà ở bản Sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình bị ngập khoảng 2m và có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Người dân đã bỏ ra sườn đồi dựng lều bạt trú ẩn.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Ng&agrave;y 2/11, &ocirc;ng Nguyễn Văn Nh&igrave;, Chủ tịch UBND x&atilde; Trường Sơn cho biết: &ldquo;Sau khi nắm t&igrave;nh h&igrave;nh, s&aacute;ng nay x&atilde; đ&atilde; cử lực lượng tại chỗ c&ugrave;ng với qu&acirc;n đội v&agrave;o bản Sắt để gi&uacute;p 18 hộ d&acirc;n với 101 khẩu di dời khỏi khu vực c&oacute; nguy cơ bị sạt lở&rdquo;.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; ở bản Sắt, x&atilde; Trường Sơn c&ograve;n bị ngập trong nước</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">3 điểm sạt lở xảy ra v&agrave;o 3 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 19/10 khi mưa lớn, lũ l&ecirc;n cao. Sau khi xuất hiện c&aacute;c điểm sạt lở, c&oacute; 6 hộ đồng b&agrave;o V&acirc;n Kiều vượt lũ ra ngo&agrave;i, l&agrave;m nh&agrave; bạt tạm bợ tr&ecirc;n ngọn đồi đối diện bản cũ để ở.</p> <p>Hiện nước&nbsp;lũ đang g&acirc;y ngập v&agrave; chia cắt&nbsp;n&ecirc;n họ chưa thể về nh&agrave;.</p> <p class="t-j">Theo &ocirc;ng Nh&igrave;, 3 điểm sạt lở tr&ecirc;n n&uacute;i k&eacute;o d&agrave;i hơn 700m rất nguy hiểm. Hiện c&ograve;n khoảng 17 ng&ocirc;i nh&agrave; ở bản n&agrave;y bị ngập, trong đ&oacute; c&oacute; 8 nh&agrave; ngập s&acirc;u. Cổng v&agrave;o bản cũng bị ngập khiến người d&acirc;n đi lại rất kh&oacute; khăn.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-7.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Điểm sạt lở ở n&uacute;i Sắt k&eacute;o d&agrave;i khoảng 700m đe dọa đến c&aacute;c hộ d&acirc;n sống b&ecirc;n dưới ch&acirc;n n&uacute;i. Sau khi n&uacute;i bị sạt lở, 6 hộ d&acirc;n đ&atilde; l&agrave;m nh&agrave; bạt tạm bợ tr&ecirc;n ngọn đồi đối diện bản cũ để ở</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Được biết, đường v&agrave;o bản Sắt đi từ trạm kiểm l&acirc;m C6, đường Hồ Ch&iacute; Minh nh&aacute;nh t&acirc;y v&agrave;o mất 7km, đường rất kh&oacute; đi, trơn trượt, phương tiện l&uacute;c kh&ocirc; r&aacute;o l&agrave; xe m&aacute;y quấn th&ecirc;m x&iacute;ch hoặc đi bộ mất 2 tiếng đồng hồ mới đến.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-9.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-10.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Cuộc sống tạm bợ hết sức kh&oacute; khăn.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Tr&ecirc;n đường v&agrave;o, tại dốc &ocirc;ng Lờ xuất hiện một vết nứt d&agrave;i hơn 200m giữa đường khiến d&acirc;n bản Sắt lo sẽ c&oacute; sạt lở đứt đường.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-11.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Núi lở, lũ ngập nhà, dân bản Quảng Bình ra sườn đồi trú trong lều bạt" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_di-doi-tram-nguoi-dan-ban-sat-ra-khoi-khu-vuc-lo-nui-12.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Người d&acirc;n bản Sắt rất cần lương thực v&agrave; nhu yếu phẩm.</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Trong s&aacute;ng nay, x&atilde; đưa v&agrave;o 1 nh&agrave; bạt loại lớn, đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng L&agrave;ng M&ocirc; đưa v&agrave;o 2 nh&agrave; bạt nhỏ. Bộ chỉ huy Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng Quảng B&igrave;nh viện trợ 7 nh&agrave; bạt kh&aacute;c v&agrave;o để di dời c&aacute;c hộ d&acirc;n đến nơi an to&agrave;n.</p> <p class="t-j">Trưởng bản Nguyễn Văn Mu&ocirc;n th&ocirc;ng tin, với t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y, một tuần nữa cũng chưa hết lũ.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top