• nộp ngân sách trung ương

TP HCM kiến nghị tăng hơn 3.600 biên chế công chức
Thời sự- Hữu Công - 09:25 12/01/2021
UBND TP HCM đề xuất Trung ương cho tăng biên chế công chức năm 2021 từ hơn 7.100 lên 10.700 người do số biên chế của thành phố hiện thiếu rất nhiều.
--Quảng cáo---