• nộp ngân sách Nhà nước

Thanh tra ngành tài chính kiến nghị xử lý 26.000 tỷ đồng trong 6 tháng
Thời sự- Hạnh Nguyễn  - 13:50 08/07/2021
Thanh tra ngành tài chính đã chính kiến nghị xử lý về tài chính 25.863 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5.131 tỷ đồng và kiến nghị tài chính khác 20.731 tỷ đồng.
--Quảng cáo---