• nông sản

Phấn đấu đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới
Thời sự- Hoàng Hà - 08:50 22/07/2022
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.
--Quảng cáo---