• nơi sinh

Bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới
Thời sự- nhật Hà - 09:03 04/08/2022
Sau một loại các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng, Bộ công an quyết định sẽ ghi bổ sung ở phần bị chú trong hộ chiếu mới. Đồng thời sẽ nghiên cứu để bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân.
--Quảng cáo---