• nối ghép

Đứt dây thần kinh trụ
Bác sĩ của bạn- Khánh Thủy (ghi) - 06:16 27/02/2021
(khoahocdoisong.vn) - Tỷ lệ phục hồi dây thần kinh trụ sau nối ghép bằng kỹ thuật vi phẫu cũng chỉ đạt được khoảng trên dưới 85%.
--Quảng cáo---