--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Ninh Thuận dành 9.878 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội

MINH QUANG - 13:57 12/05/2021

(khoahocdoisong.vn) - Trong đó, dành 7.749 tỷ đồng phát triển nhà ở riêng lẻ, 37,76 tỷ đồng cho nhà ở công vụ, 44,72 tỷ đồng phát triển nhà ở cho người có công, 290,72 tỷ đồng phát triển nhà ở cho hộ nghèo và 709 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành chương trình phát triển nhà ở của địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Tỉnh này đặt chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 29,0m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu là 10,0m2. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 2,991.881m2 sàn/32.547 căn.

Giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 30m2 sàn/người. Trong đó, đô thị đạt 33,4m2 sàn/người và tại nông thôn đạt 26,7m2 sàn/người. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 71,0%, nhà ở bán kiên cố đạt 28,6%, nhà ở đơn sơ giảm còn 0,4%,

Giai đoạn 2021 - 2025, Ninh Thuận dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình phát triển nhà ở hơn 9.878 tỷ đồng. Trong đó, dành 7.749 tỷ đồng phát triển nhà ở riêng lẻ, 37,76 tỷ đồng cho nhà ở công vụ, 44,72 tỷ đồng phát triển nhà ở cho người có công, 290,72 tỷ đồng phát triển nhà ở cho hộ nghèo và 709 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội.

Cơ cấu nguồn vốn sẽ bao gồm, nguồn vốn Trung ương trên 124,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 37,8 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng chính sách xã hội khoảng 210,8 tỷ đồng và nguồn vốn từ các tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân và vốn vay ngân hàng trên 9.505 tỷ đồng.

Dựa trên dự báo nhu cầu về nhà ở, Ninh Thuận đặt chỉ tiêu đến năm 2025 thực hiện hỗ trợ xây dựng 1.118 căn nhà ở cho người có công với cách mạng; 7.268 căn nhà ở cho hộ nghèo; 770 căn nhà ở cho công nhân và 2.364 căn nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự do và người thu nhập thấp.

Đồng thời, xây dựng 18.827 căn nhà ở riêng lẻ; xây dựng 1.964 căn nhà ở thương mại và 236 căn nhà công vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng cư dân khác nhau.

Giải pháp về cơ chế, chính sách, kêu gọi nhà đầu tư để thực hiện là ban hành quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho các đối tượng được quy định, bao gồm: Hạn mức, đối tượng, điều kiện, quy trình xét duyệt đối tượng trình tự và thủ tục giao đất… để UBND cấp huyện có cơ sở thực hiện.

Đối với các dự án Khu đân cư, điểm dân cư nông thôn do Nhà nước đầu tư thì UBND cấp huyện có trách nhiệm dành một quỹ đất ở, rà soát nhu cầu đất ở tại khu vực dự án để giải quyết chính sách pháp luật chính sách giao đất ở không qua đấu giá quyền sử dụng đất.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---