• nhua

Nhựa bồ đề trị sản hậu huyết vận
Sức khỏe mới- Lương y Nguyễn Văn Phúc - 16:30 17/10/2021
Nhựa cây bồ đề chủ yếu chứa chất keo, 70-80% và nhiều hoạt chất khác. Từ lâu nhân dân ta đã biết dùng nhựa cây này làm thuốc.
--Quảng cáo---