• nhóm covid cộng đồng

Hơn 1 vạn tổ Covid-19 cộng đồng chống dịch hiệu quả tại Bắc Giang
Khỏe- PGS.TS Trần Như Dương - 08:55 16/06/2021
(khoahocdoisong.vn) - Tổ Covid-19 cộng đồng là vũ khí chống dịch độc đáo của Việt Nam đã được phát huy hiệu quả tại Bắc Giang.
--Quảng cáo---